Καμπάνιες Google AdWords

Καμπάνιες Google AdWords

Διαφήμιση σε όλο το Φάσμα της Google

Μία από τις βασικότερες (αν όχι η βασικότερη) μορφές διαφήμισης στο διαδίκτυο. Προβάλλετε την επιχείρηση σας μέσω της μεγαλύτερης και δημοφιλέστερης μηχανής αναζήτησης παγκοσμίως!

Οργανωμένες Καμπάνιες με Διαφημίσεις Κειμένου ή Εικόνας (Search or Display Campaigns), οι οποίες εμφανίζονται:

  • στα σχετικά αποτελέσματα της μηχανής αναζήτησης της Google
  • σε ένα ευρύτατο δίκτυο ιστότοπων-συνεργατών της
  • και στις υπόλοιπες υπηρεσίες της (π.χ YouTube).
Online & Στοχευμένη Προβολή Παντού!

Με κάθε αναζήτηση, η Google βγάζει ανάλογα (οργανικά) αποτελέσματα, ενώ οι 4 πρώτες και οι 3 τελευταίες καταχωρήσεις σε κάθε σελίδα, είναι διαφημίσεις επιχειρήσεων που τρέχουν Καμπάνιες Αναζήτησης Google AdWords.

Οι διαφημίσεις αυτές, λόγω της τοποθέτησής και της άμεσης σχετικότητάς τους με τον όρο αναζήτησης, έχουν πλεονέκτημα έναντι των οργανικών αποτελεσμάτων και αυξημένες πιθανότητες για κλικ και τελική επίσκεψη στο site του διαφημιζόμενου.

Είναι διαφημίσεις κειμένου που υπάγονται στης λεγόμενες Καμπάνιες Δικτύου Αναζήτησης της Google.

Κατηγορίες Καμπανιών
  • Καμπάνιες για το Δίκτυο Αναζήτησης (Search Campaigns):

Διαφημίσεις κειμένου που εμφανίζονται στα αποτελέσματα αναζήτησης και σε άλλους ιστότοπους της Google μετά από αναζήτηση συγκεκριμένης λέξης-κλειδί.

  • Καμπάνιες για το Δίκτυο Προβολής (Display Campaigns):

Διαφημίσεις με εικόνα, που προβάλλονται σε site και εφαρμογές που περιλαμβάνουν περιεχόμενο που σχετίζεται με την επιχείρησή σας, με τα ενδιαφέροντα των πελατών σας, ή σε συγκεκριμένες τοποθετήσεις που εσείς έχετε επιλέξει. Όλες οι παραπάνω τοποθετήσεις αφορούν ιστότοπους που ανήκουν στo Δίκτυο Προβολής της Google (GDN – Google Display Network)

  • Καμπάνιες για Δίκτυο Αναζήτησης με Επιλογή Προβολής:

Διαφημίσεις κειμένου, οι οποίες όμως μπορούν να εμφανίζονται και στo Δίκτυο Προβολής της Google.

Βασικός Παράγοντας: Λέξεις-κλειδιά

Βασικό δομικό στοιχείο κάθε Καμπάνιας σε πρωταρχικό επίπεδο είναι μια λέξη/φράση-κλειδί. Αυτή η λέξη/φράση είναι ο όρος που θέλουμε να περιέχει η αναζήτηση ενός χρήστη, προκειμένου να εμφανιστεί η διαφήμισή μας.

Προτού προχωρήσει στο στήσιμο μιας Καμπάνιας, ο e-marketer πρέπει να πραγματοποιήσει έρευνα, για να διαπιστώσει τις πιο δημοφιλείς και ουσιώδεις λέξεις-κλειδιά για το αντικείμενο του πελάτη του.

Παράγοντας Επιτυχίας: Περιεχόμενο, Συνάφεια, Ποιότητα

Η Google έχει θεσπίσει ένα Δείκτη Ποιότητας στα AdWords στην κλίμακα 1-10.

Ο Δείκτης Ποιότητας υπολογίζει και αξιολογεί τη συνάφεια ανάμεσα στις διαφημίσεις, τις λέξεις-κλειδιά και τη σελίδα προορισμού.

Όσο υψηλότερος είναι ο Δείκτης Ποιότητας, τοσο μεγαλύτερο το ποσοστό προβολής της διαφήμισής μας, υψηλοτερη η θέση προβολής που κατακτά και χαμηλότερο το κόστος της.

Πλεονεκτήματα AdWords: Προβολή, Στόχευση, Βελτιστοποίηση

Τα βασικότερα πλεονεκτήματα των Καμπανιών Google AdWords είναι τρία:

  1. Οι διαφημίσεις προβάλλονται ευρύτατα στην επικρατέστερη και πιο γνωστή μηχανή αναζήτησης κι ένα τεράστιο δίκτυο συνεργατών (sites & εφαρμογές) και υπηρεσιών της.
  2. Οι επιμέρους ρυθμίσεις των Καμπανιών, μας επιτρέπουν να στοχεύσουμε κατάλληλα το επιθυμητό κοινό. Έτσι αυξάνουμε την απήχηση και τις πιθανότητες επιτυχίας της διαφήμισης, ενώ μειώνουμε το κόστος.
  3. Η συνεχής καταγραφή και συλλογή δεδομένων κίνησης & απόδοσης των Καμπανιών μας σε πολλαπλά επίπεδα, μας επιτρέπει να έχουμε τον έλεγχο. Καταγράφοντας τιμές και τάσεις και αξιολογώντας τα αποτελέσματα, μπορούμε να προχωράμε σε συμπεράσματα και ρυθμίσεις βελτιστοποίησης των Καμπανιών μας.
Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος